Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.


W chwili obecnej w naszym państwie stopień bezrobocia plasuje się niestety na stosunkowo znacznym pułapie (aktualnie jest to około dwanaście procent). Niełatwo polemizować o wiarygodności statystyk mimo to wolno nam przyjąć, że są one zbliżone do rzeczywistości. Położenie jednostek nieposiadających pracy jest o tyle dokuczliwa, że z jednej strony nie pozyskują przychodów a z 2-giej nie mają możliwości zaciągnąć żadnego kredytu mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w minionym czasie pojawił się na rynku usług kredytowych nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Będzie to z pewnością znakomita informacja dla każdej osoby, jaka nie posiada zatrudnienia a występują u niej niespodziewane koszty np. potrzeba wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to szczególny rodzaj kredytu a którego zdobycie łączy się z szeregiem wymogów które powinno się spełnić. W 1szej kolejności należy zakomunikować, że tego typu kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na podstawie zatwierdzonego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, że ze względów obiektywnych poświadczenia o zarobkach pozyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem potwierdzamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca osiągamy sumę 2 tys. pln dochodu na rękę. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych podczas starania się o pożyczkę).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny również dla osób które nie posiadają formalnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie czarujmy się, wielu Polaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania żadnych składek.